top of page

Algemene voorwaarden

Patty de Moor Fotografie

1. Algemeen

Op de gemaakte foto’s van Patty de Moor Fotografie zit auteursrecht. Patty de Moor Fotografie blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.


Patty de Moor Fotografie is bekend met de privacy wet en zal geen gegevens van klanten aan derden verspreiden.


Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. ​ Het aanbod tot aangaan van een opdracht in de vorm van een offerte vervalt na 14 dagen.
 

2. Bewerking en levering

Patty de Moor Fotografie levert de beelden nabewerkt in eigen stijl af. Er worden geen onbewerkte RAW bestanden gedeeld met klanten.

 

Het is niet toegestaan om beelden zelf te bewerken

3. Aansprakelijkheid

Patty de Moor Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade die veroorzaakt zijn tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Patty de Moor Fotografie

4. Betaling

De foto's worden geleverd na betaling. De levertijd van de foto’s wordt besproken met de klant, waarbij de duur afhankelijk is van de opdracht.

 

Het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Patty de Moor Fotografie betaald te worden. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan is binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met administratiekosten plus rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle bijkomende kosten hiervoor zijn voor de klant. 

 

Wanneer fotograaf op verzoek van wederpartij hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, wordt dit als extra gefactureerd. 

5. Klachten

Wanneer er een klacht is, moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden gemeld worden bij Patty de Moor Fotografie en wordt er in overleg gekeken naar een passende oplossing.

6. Commerciële en zakelijke doeleinden

Als je een fotoshoot boekt bij Patty de Moor Fotografie geeft de klant toestemming voor gebruik voor social media en commerciële doeleinden, tenzij voor of tijdens de fotoshoot anders is aangegeven door de klant.

 

De klant is verplicht toestemming te vragen aan Patty de Moor Fotografie wanneer de klant beelden wil delen aan derden en/of commerciële (online) bedrijven.

7. Annulering

Bij een last-minute (<48 uur) annulering of no-show wordt het gehele bedrag van de fotoshoot gefactureerd.

 

Bij ziekte van de klant kan de fotoshoot kosteloos geannuleerd worden en wordt de fotoshoot altijd verzet. Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan wordt het een annulering.

Bij ziekte van de fotograaf wordt er gekeken naar een passende oplossing.

 

Bij slecht weer (regen, extreem koud of sneeuwval)  wordt de fotoshoot verzet in overleg met Patty de Moor Fotografie.

8. Naamsvermelding

Wanneer de klant beelden online publiceert (Instagram, Facebook of andere sociale media) dient de klant altijd naamsvermelding of verwijzing naar Patty de Moor Fotografie te gebruiken.

9. Prijzen en voorwaarden

Patty de Moor Fotografie heeft ten alle tijden het recht prijzen en voorwaarden te wijzigen.

bottom of page